Zpěv pro děti

Chceme děti přivézt k lásce ke zpěvu proto vyučujeme zábavnou formou a nároky klademe jen do takové výše aby to dítě stále bavilo a bralo zpěv jako zábavu a radost. Zpestření všednodennosti a úniku od reálného světa. To vše hlas umí.

Předpoklady pro studium sólového zpěvu

Základním předpokladem pro studium sólového zpěvu je zdravý hlas. Dále pak čisté intonování, smysl pro rytmus, schopnost reprodukovat zahrané tony v odpovídajícím rozsahu, zopakovat jednoduchý melodický úsek, zazpívat píseň přiměřenou věku a dovednostem. Tím je možné zjistit předpoklady pro případný dobrý technický základ zpěváka a jeho další hudební vývoj. Síla (velikost) hlasu není tak důležitá a i intonaci lze naučit. Protože odborným vedením žáků a fixováním správných návyků získávají hlasy zvukovou nosnost a mnohdy se z "menších" hlasů vyškolí skvělí zpěváci.

Co je důležité na začátku výuky

U začínajících dětí je třeba vycházet z jejich přirozeného hlasu a rozsahu, který postupně a nenásilně rozšiřujeme. Pomalu se opět nenásilnou formou posazuje hlas do rezonance a navozujeme nasazování tonu shora. Dbáme, aby žáci měli volný krk a tóny netlačili.

Dalším téměř nejdůležitějším aspektem je nácvik klidného a hlubokého dýchání. Správný, pro tvorbu tónu použitelný, je dech žeberně-brániční s jednoznačnou převahou funkce bránice.

Hlasová technika- koordinovaně navazuje na správné nádechy s měkkým nasazením tónu.

  • Provedeme správný pěvecký nádech
  • B) představíme si výšku tónu, který chceme zazpívat
  • Ve fázi zadržení dechu připravíme tvar úst k první slabice
  • Sluchově si tón ověříme v rezonanci brumendem (zpěv se zavřenými ústy) a pak jej rozvineme do požadovaného vokálu (samohlásky)
  • Již při hlasových cvičeních využíváme dynamiku a pracujeme se sílou tonu tak, že procvičujeme crescendo, decrescendo a obojí kombinujeme na 1 tónu nebo v průběhu celého cvičného modelu.

Vyšší tóny zpíváme s představou zívání a "zakusování se do jablka"

Každé cvičení začínáme po nádechu a jeho zadržení lehce v dynamice "p", "mf".

Melodické modely transponujeme v chromatickém postupu ze střední hlasové polohy do vyšších a do nižších poloh.