Veselé zpívání 3 - 4 roky

Na děti čeká pestrý hudební repertoár, ve kterém nebudou chybět lidové ani moderní písně. Součástí kroužku jsou i různá dechová a rytmická cvičení. Podstatné není, aby se z dětí stali profesionální zpěváci, ale aby je zpívání bavilo.

Děti se naučí:

• základní techniky zpěvu

• osvojí si dechová cvičení a nasazování tónů

• zazpívají si sborové i sólové písně

• jak při zpěvu správně dýchat a držet tělo

Délka vyučovací hodiny je 45 min.