Naučím vás zpívat v jakémkoliv věku

 • Víte že zpívat se naučí 95% lidí?

Co nabízím?

Jednoduchou, snadno pochopitelnou a praktickou formou vás naučím zpívat. Otevřeně, krytě, světle, tmavě, nazálně, v hlavě, v hrdle, v šíji, vpředu, vzadu, ukotveně. Všechny uvedené formy si samozřejmě poslechnete a já vás dovedu k jejich postupnému vytvoření. 

Výuka zpěvu je cesta,

proto od sebe nechtějte slyšet krásné tóny ihned. Musíme v mozku vytvořit pravidelným tréningem nové nervové spoje. Povedu vás pro cestách, pro vás neprobádaných avšak konce jsou překvapivé, příjemné, uspokojující, uklidňující a naplňující

Sólový zpěv pro děti i dospělé

 • vyučujeme denně od 8:00- do 19:00

 • přesný čas si včak domluvíme individuálně: volejte na 731 525 508 

 • Zájemce o zpěv ve všech věkových kategoriích a různých oblastí hudebních žánrů, kteří chtějí zpívat jen pro svoje potěšení a chápou zpěv jako prostředek k uvolnění a relaxaci.
 • Začátečníky, kteří v sobě cítí potřebu zpívat, ale nevědí, jak na to.
 • Pokročilé: U pokročilých zpěváků vycházím z jejich předešlých zkušeností, které si již vybudovali a snažím se o umocnění jejich hlasového projevu, interpretace a výrazových možností.
 • Hlasový coaching: Zpívání souvisí s mluvením. Když se věnujete zpěvu, automaticky se zlepšuje i verbální projev a naopak. Proto doporučuji věnovat se zpěvu hlasovým profesionálům a všem,
  jejichž profese klade na jejich hlasový projev zvýšené požadavky.
 • Amatérské sborové zpěváky, kteří se zpěvu už věnují a chtějí zlepšit svůj hlasový projev, rozsah a rozšířit své hudební a pěvecké schopnosti v rámci osobnostního rozvoje.
 • Zpívání pro maminky s dětmi - Malé dítě si zpívá dříve než je schopné vyslovit první slabiku a zpěv matky na dítě působí blahodárně a má zklidňující účinky.

ZÁSADY ZPĚVU

Pěvecká technika se skládá ze třech základních složek:

 • Dech
 • Fonace (tvoření tonu)
 • Artikulace (výslovnost)

Cílem je dosáhnout nezávislosti těchto složek, které ovlivňují konečný výsledek. Zpěv je dech a je polovinou úspěchu každého zpěváka.
Pěveckou oporu zajišťuje bránice, která svojí funkcí drží tón
na správném místě.

Důležitý je vzpřímený a zároveň uvolněný postoj a ničím neomezovaný plynulý výdech, který je základem správného vedení hlasu. Zpěv je vlastně regulovaný výdech a je založen na pohybu. Nic není statické, hlas musí stále "běžet", nesmí se zastavit. Svaly na krku jsou volné. Jediné svalové napětí, které při správném zpívání pociťujeme je
v oblasti břišního a mezižeberního svalstva, které je pevné, ale pozor, žádná křeč! Jinými slovy, udržujeme stále elastickou nádechovou pozici, která sama tvoří oporu tonu.

Tón se vede obloukem skrz hlavu do předních částí obličeje (maska), aby však zněl v plné barvě a síle, musíme cítit jeho plynulé propojení do hrudních prostor.Poloha úst je volná s povolenou, nikam netlačenou spodní čelistí (pocit zívání). Přiměřený prostor v ústech, volnost krčních svalů a zpevnění v oblasti bránice umožní pěvecký dech.

Základem zpěvu je pocit plynulého navazování tónů (tzv.legato).
Tóny tvoříme s pocitem shora dolů. Čím je tón vyšší, tím je pociťován hlouběji v dechové opoře. Vokály tvoříme energicky, ale bez tlaku (dech nesmí v žádném případě působit tlakem na hlas). Souhlásky (konsonanty) je třeba vyslovit rychle na jejich foneticky správné pozici a směřovat je dopředu do prostoru před nám