Naučím vás zpívat v jakémkoliv věku

Solový zpěv pro dospělé

  • je pro:

  • Zájemce o zpěv ve všech věkových kategoriích a různých oblastí hudebních žánrů, kteří chtějí zpívat jen pro svoje potěšení a chápou zpěv jako prostředek k uvolnění a relaxaci.
  • Začátečníky, kteří v sobě cítí potřebu zpívat, ale nevědí, jak na to.
  • Pokročilé: U pokročilých zpěváků vycházím z jejich předešlých zkušeností, které si již vybudovali a snažím se o umocnění jejich hlasového projevu, interpretace a výrazových možností.
  • Hlasový coaching: Zpívání souvisí s mluvením. Když se věnujete zpěvu, automaticky se zlepšuje i verbální projev a naopak.Proto doporučuji věnovat se zpěvu hlasovým profesionálům a všem,
    jejichž profese klade na jejich hlasový projev zvýšené požadavky.
  • Amatérské sborové zpěváky, kteří se zpěvu už věnují a chtějí zlepšit svůj hlasový projev, rozsah a rozšířit své hudební a pěvecké schopnosti v rámci osobnostního rozvoje.
  • Zpívání pro maminky s dětmi - Malé dítě si zpívá dříve než je schopné vyslovit první slabiku a zpěv matky na dítě působí blahodárně a má zklidňující účinky.