DOUČOVÁK příměstský tábor 21. - 25.8. 2023

Tábor DOUČOVÁK je určen pro všechny děti které potřebují zopakovat učivo z předešlého ročníku a zároveň získat důvěru ve své znalost a posílit sebedůvěru. Pro předškoláky je program určen také, budeme pilovat grafomotoriku, zrakové a rozlišovací schopnosti, budeme se věnovat hrubé a jemné motorice, výslovnosti i oromotorice a mnoho dalšího. Zkrátka pracovat na snadném nástupu do první třídy a hezkém vyslovování. Učit se budeme hrou a zábavně protože děti si mají nabývání vědomostí především užívat .

U nás v Kroužku chápeme a pomáháme i dětem s poruchami jako ADHD, Autismus a další

Jak to u nás chodí?

Náš přístup je laskavý a vlídný. Chápeme že každé dítě potřebuje jinak dlouhou dobu na zvládnutí učiva a proto před začátkem nového školního roku zopakujeme učivo z předešlého ročníku tak aby se děti při nástupu do školy cítili pohodlně a v klidu.

Pro předškoláky je samozřejmostí předškolní příprava která je velice důležitá. Dítě musí před nástupem do školy zvládnout spoustu věcí.

Zaměříme se na správné brániční dýchání a posílení jazyka a mimických svalů to je pro děti v tomto věku velice důležité. Posílíme hrubou i jemnou motoriku. Naučíme se jazykolamy a ukážeme si jak se správně drží tužka nebo pastelka. Budeme procvičovat ohebnost ručky a jemné motoriky.

Základní informace

Termín: 21.8 - 25.8. 2023

Čas: 8:00 - 17:00

Věk dítěte: 5 - 12 let

V ceně je zahrnuto: 2 svačiny, oběd, pitný režim

Cena: 4990,- Kč bez DPH (NEJEDNÁ se o tábor DOTOVANÝ MŠMT!)

Objednávka doučovák