Artikulace - prevence a poradenství v oblasti komunikace

Naučím vaše děti vyslovovat:-)


Mnoho dětí není každoročně přijato do prvních tříd kvůli špatné výslovnosti. Řešte tento problém včas a přijďte. Na první lekci prosím přineste potvrzení od klinického logopeda. 


Přihlaste se na 30 minutové lekce

 tel: 731 52 55 08

Vývoj artikulace v přehledu

od 1 do 2,5 let      b, p, m, a, o, u, i, e  a také j, d, t, n, l - artikulační postavení se upravuje po třetím roce věku dítěte a ovlivní vývoj hlásky r

od 2 do 3,5 let      au, ou, v, f, h, ch, k, g

od 3,5 do 4,5 let   bě, pě, mě, vě, ď, ť, ň

od 4,5 do 5,5 let    č, š, ž,

od 5,5 do 6,5 let    c, s, z, r

od 6,5 do 7 let       ř  a diferenciace č, š, ž a c, s, z

Ceník

ARTIKULACE

30 minutové lekce

300,- Kč

POVÍDÁLEK

45  minut říkadel a básniček

250,- Kč

ARTIKULACE po SKYPE

během 30 minutových lekcí se v pohodlí domova děti učí správné výslovnosti

300,- Kč

Rozvoj slovní zásoby

Mezi prvním a druhým rokem se slovní zásoba názvů osob, věcí a činností výrazně zvětšuje.

Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopno se dorozumět a začíná tvořit jednoduché věty a používat gramatické tvary. Vývoj řeči značně zrychluje rozvoj myšlení, motoriky a dalších schopností.

Mezi třetím a čtvrtým rokem má dítě snahu o samostatné vyjadřování a zvídavost se projevuje četnými otázkami (Co je to? Proč? ...). O sobě samém ještě hovoří většinou ve 3. osobě. Až dítě pochopí, že je oslovováno a že je od něho očekávána odpověď na toto oslovení, tehdy začíná užívat zájmeno "JÁ". V tomto věku zpravidla vstupuje do mateřské školy.

Mezi čtvrtým a pátým rokem je pro dítě nejdůležitější činností hra a kresba, která má typické znaky a je tak vhodná pro upřesnění správné diagnózy a následné rehabilitace. Většina dětí v tomto období dovede již také přesněji rozlišovat barvy, vyprávět krátké pohádky, reprodukovat jednoduché písně a říkanky.