Kroužky pro děti


Logopedická prevence

3-8 let

Díky vynikající metodice jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních hříček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem. Kroužek může vhodně doplnit individuální logopedickou péči, v žádném případě ji však nenahrazuje.

POVÍDÁLEK 
Kroužek logopedické prevence 

3 - 6 let

Rádi bychom Vám představili kroužek Povídálek, který je vhodný pro všechny chlapce i děvčata. Náš kroužek je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí. 

Délka vyučovací hodiny je 45 minut. 


Francouzština pro  nejmenší

2-4 roky

Ve věku 2 - 3 let vzniká u dětí slovní zásoba. To je ideální čas na hravé hodiny a učení prvních slůvek. Francouzština pro nejmenší je pro děti, které ještě neumí číst, takže začít mohou kdykoliv. A chodit mohou až do dospělosti. S věkem u dětí rostou i jejich schopnosti a tak se k písničkám a hrám postupně přidávají tvůrčí činnosti jako jsou koláže, vystřihování a malování, sledování dokumentů a výraznější komunikace s lektorem.

Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

Veselé zpívání
3-5 roky

Rádi bychom Vám představili kroužek zpěvu, který je vhodný pro chlapce i děvčata mající zájem o zpěv a hudbu. Zábavnou formou se zde naučí základní techniky zpěvu, správné dýchaní a držení těla při zpívání, poznají rozdíly mezi sólovým a sborovým zpěvem a zjistí, jaký mají tip hlasu.

Veselé zpívání

        6-9 let                


Rádi bychom Vám představili kroužek zpěvu, který je vhodný pro chlapce i děvčata mající zájem o zpěv a hudbu. Zábavnou formou se zde naučí základní techniky zpěvu, správné dýchaní a držení těla při zpívání, poznají rozdíly mezi sólovým a sborovým zpěvem a zjistí, jaký mají tip hlasu.

Solový zpěv

Solový zpěv pro děti 

Chcete uchopit talent svého dítěte? Přijdte na individuální lekce zpěvu. 

Děti se naučí:

• rezonanční místa a jejich rozrezonování

• osvojí si posazování tónu se shora (fonace)

• otevírání úst a tvoření přesného prostoru v dutině ústní

• správně dýchat s použitím bránice

• otevírat hrdlo a zvětšovat tóny

• zabarvit tón, zeslabit a zesílit dle potřeby