Dopolední klubík 

pro malé umělce s prvky arterapie

O klubíku

Jedinečný dopolední program na celý týden, který bude respektujícím přístupem rozvíjet Vaši ratolest po všech stránkách. V klubíku nebude chybět ani tvoření s použitím prvků arteterapie, muzikoterapie, procvičování artikulace, dechové terapie, canisterapie, procvičování grafomotoriky, navštíví nás dětský fyzioterapeut, budeme cvičit jógu a mnoho dalších aktivit pro správný a zdravý vývoj dítěte.

Pobyt venku v panské zahradě budeme plánovat dle počasí. Některé činnosti je možné dělat i venku tak to budeme střídat.

Klubík namísto školky

Podporujeme děti ve všech uměleckých směrech

Chcete rozvíjet dary a talenty svého dítěte. Jste talentem obdaření rodiče a předpokládáte že tento talent zdědilo i vaše dítě? Nebo naopak máte pocit že se vám hudební ho tanečního či výtvarného talentu nedostává a bojíte se aby to stejně jako u vás, nebylo potlačeno u vašeho dítka?

Nás dopolední Klubík Kroužek je pro všechny děti bez rozdílu. Chcete talent uchopit a rozvíjet? Jste tu správně.

V naší umělecké třídě ( umělecké proto že hrajeme na rozličné hudební nástroje, zpíváme, tančíme, recitujeme, hrajeme divadlo a jsme velmi kreativní a tvořiví ve světě výtvarném) budeme vaše dítě rozvíjet všemi směry.

Přestože je naše třída věkově smíšená, budeme dbát i na předškolní přípravu. Pravidelně budeme dělat artikulační cvičení a věnovat se správnému dýchání protože bez dechu a posíleného bráničního svalu není v pořádku ani naše páteř ani naše řeč. Budeme se věnovat józe a tanci.

V klubíku bude vaše kmenová paní učitelka která je muzikant a sama hraje na kytaru klasickou i elektrickou, ukulele a klavír a klávesy. Dále budou docházet lektorky na hudební kreativní dílny, arteterapii a výtvarné a kreativní práce, zpěv, muzikoterapii, canisterapii, kraniosakrální terapii, fyzioterapeutka, lektorka na artikulaci, grafomotoriku a cvičení s dechem.


Pitný režim zajištěn, svačiny a obědy si nosí děti do kubíku samy.

O programu: Klubíku Kroužek

Klubík bude otevřen každý den od pondělí do pátku v 7:30. Program bude začínat vždy v 9:00, kdy je nejzazší termín dovedení dítěte do školky. 

Děti si budete moci vyzvedávat od 12:00 do 12:30, kdy Klubík končí.

Program:

7:30-9:00 příchod dětí raní rozcvička, joģa, protahování, oromotorická i grafomotorická práce a artikulace.

9:00-10:00 umělecká činnost, dle týdenního programu, zpěv hra na hudební nástroj, výtvarná dílna hudební dílna, arteterapie.

10:00-10:20 svačinka ( děti si nosí svačinky v podepsaných boxících)

10:20-10:30 příprava na vycházku a práci venku

10:30- 12:00 další umělecké nebo výtvarně kreativní činnosti dle týdenního rozvrhu venku. Návštěva terapeutů a speciálních pedagogů a jejich práce s dětmi dle rozvrhu.

12:00-12:30 Oběd, nebo vyzvedávání dětí volná hra

Každý Týden bude zaměřený na nějaké téma. Budeme hodně využívat různá témata svátků a tradic, tvořit si vlastní herbář, hrát na hudební nástroje, zpívat, seznamovat se s různými výtvarnými technikami a učit se týmové práci v různých tvůrčích činnostech s pomocí arteterapie, která nám pootevře dětskou duši.

Klademe si za cíl vytvořit příjemné a zábavné prostředí pro každé z dětí se zaměřením na rozvoj jejich individuality se zachováním jejich jedinečné kreativity s co možno nejčastějším pobytem venku.

O arteterapii

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky.

Velmi často se s ní můžeme setkat v sociálních službách či v terapeutovnách. Svým přístupem je ideální pro introvertnější děti k otevření jejich duší a pocitů. Stejně tak je ideální i pro ostatní děti, kdy ji využíváme jako skvělý prostředek k vyjádření svých pocitů.

Ceník klubíku

Klubík můžete navštěvovat  3, 4 nebo 5 dní v týdnu. Přednost budeme ale dávat dětem které budou docházet do klubíku každý den. Děti které budou chodit 3 a 4 dny si mohou vybrat náhrady za nemoce v následujících 2 měsících. Dětem které chodí 5 dní v týdnu bude náhrada vrácena v letních příměstských táborech odečtením částek za nemoc.

3 dny v týdnu od 7:30 do 12:30

Klubíkovné za měsíc

3600,- Kč

4 dny v týdnu od 7:30 do 12:30

Klubíkovné za měsíc

4800,- Kč

5 dní v týdnu od 7:30 do 12:30

Klubíkovné za měsíc

6000,- Kč

Pokud potřebujete více informací nebo si domluvit osobní schůzku volejte na 731 525 508 

Přihláška do klubíku šr.2022/2023

zápis do 12.6.2022


Zarezervujte si místo včas. Rezervaci stvrdíte potvrzením obchodních podmínek a zapalacením klubíkovného na první měsíc. Klubík je na 11 měsíců a výpovědní lhůta jsou 2 měsíce. Více v obchodních podmínkách klubík.

Portfolio

Kreativita
Častý pobyt v přírodě
Hraní na hudební nástroje
Zpěv