Klavírní přípravka pro nejmenší

 KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16:00

Skupinové  lekce pro děti 

Přípravka pro malé klavíristy

Naši nejmenší se učí rozpoznávat jednotlivé tóny, seznamují se s melodiemi a učí se základním technikám hry na klavír. Prstové písničky  trénujeme pro potěšení a seznamujeme se s notičkami. To vše zábavnou a hravou formou.

Hru na klávesy střídáme s výukou hudební nauky, rytmizací a prací s motorikou.

Určeno pro děti od 3 do 5 let.


 O KROUŽKU

Jedná se o skupinový hudební kroužek, kde se budete pomalu, ale jistě seznamovat z hudebním nástrojem - v tomto případě klavírem a klávesami. Vedoucí kroužku Markéta Plívová Dis. Art si pro vás připravila program plný zábavy a her.

Cílem kroužku je děti namotivovat a nalákat ke hře na hudební nástroj. Zaujmout, nadchnout a vzbudit zájem o hudební nauku. Proto se budou děti učit formu hry i základní prvky hudební nauky, budou trénovat ručičky a pomalu posilovat šlachy na rukách a zdokonalovat jemnou motoriku právě hraním na nástroj. Budeme ale také tancovat rytmizovat různé tanečky, zpívat a učit se poslouchat a naslouchat tonum které k spolu ladí a které ne.

Po klavírní přípravce můžete v 5 nebo 6 letech plynule přejít ke komorní hře na nástroj v našich hudebních kvartetech nebo sóĺové výuce hry a klavír.