Není to tak jednoduché jak se zdá

Pěvecké techniky ve skupině

Jak již název napovídá, budeme společně probírat jednotlivá úskalí pěveckých technik. Dále se budeme učit jevištnímu projevu a ansámblovému zpěvu. Každá hodina bude na jiné téma. Uslyšíte, jak zpívají vaši kolegové, naberete inspiraci a motivaci. Naučíte se zpívat před ostatními ve skupině a budete se učit jak pracovat a zacházet s trémou.