Kytara

S naší paní učitelkou Petrou  se budou děti zábavnou a hravou formou seznamovat s tímto nádherným nástrojem. Hodiny jsou připraveny tak, že se děti budou učit akordy, rytmus a vydrnkávání, neboli praktické hře na kytaru. Stupnice a dril jako je v hudebních školách u nás nečekejte. Chceme aby se naučili na nástroj hrát a bavilo je to i doma. Aby se na hodiny těšili a byli motivováni tím že se naučí další akordy a další písničky které si potom mohou hrát sami pro sebe.

Naše paní učitelka má dlouholetou praxi protože hraje v country kapele. Hru na kytaru bravurně ovládá a se svým nástrojem a láskou k hudbě bude děti motivovat.

Kdy je nejlepší začít?

Podle posledních vědeckých studií je to s výukou hry na hudební nástroj stejné jako s učením cizího jazyka. Čím dříve se k výuce hry na hudební nástroj přistoupí, tím lepší plynulosti a přirozenosti v dané oblasti dítě dosáhne. Obecně je odborníky doporučováno, začít s výukou již v předškolním věku, tedy mezi čtvrtým a pátým rokem dítěte. V tomto období je již dítě schopné naplno vnímat, lépe udrží pozornost a je velmi zvídavé.

Vhodné načasování není ovšem závislé pouze na věku dítěte, ale také na jeho celkovém fyzickém a duševním vývoji. Každé dítě je jiné, jedinečné a ke každému je potřeba přistupovat individuálně. Některé děti trénují sami od sebe, jiné zase potřebují naši podporu.

Dítě by se ke hře na hudební nástroje rozhodně nemělo nutit. Není dobré ho vést ke hře příliš přísnou disciplínou a tvrdým tréninkem, ale spíše naopak. Nucení do několikahodinového cvičení na nástroje denně, rozčilování se a či stres malého hudebníka spolehlivě odradí. Děti, které nejsou ke hře vedené násilím, si pak nově naučené věci lépe a déle pamatují.


Hodiny budou probíhat vždy v pondělí a středu od 15:00 do 19hodin

rozděleny budete do skupin dle věku a úrovně hry. Lekce trvá 50 minut a stojí 250,-Kč