Platby za všechny naše nabízené služby, kroužky,kluby školku i  logo-tábory můžete platit přes BENEFIT PLUS - systém benefitů.

Logopedická školka


V dopolední logopedické školce našeho vzdělávacího centra Kroužek, s otevřenou náručí uvítáme všechny děti od 3 do 7 let, které potřebují zlepšit verbální komunikaci. Jak větnou skladbu tak vyvázání některých písmen.

Nabízíme vám vlastní logopedický program kde bude na programu dne:

-individuální i skupinová práce

-motorika mluvidel

- dechová cvičení

- artikulační cvičení

- jemná a hrubá motorika

- grafomotorika a oromotorika

- rozvoj slovní zásoby a tvorba vět

- gramatická skladba věty

- rozvoj fonematického sluchu

- rytmizace, analýza a syntéza slov

- dramatizace pohádek

- říkanky písničky a pohybové hry

Každý u nás má individuální přístup, který dětem umožní naplno se rozvíjet, nestavíme do výuky vlastní ego a nasloucháme potřebám dětí, chceme je mnohému naučit přesto jim dáváme osobní prostor a možnost sebevyjádření. Pohodové a klidné prostředí podporuje naše dobré výsledky a děti se učí a posouvají v mluvení z čehož se společně radujeme.

Děti s ADHD nebo Vývojovou dysfázií to nemají v běžné školce zrovna jednoduché proto jim naše klidné prostředí a maly kolektiv do 10 dětí vyhovuje. Chceme je  skvěle  připravit na základní školu.

Logopedický příměstský tábor 2020

3 termíny

 V rámci táborového programu děti cvičí své komunikativní dovednosti.

Pod odborným vedením provádí dechová, hlasová a artikulační cvičení vedená zajímavou formou. Budeme pracovat kolektivně i individuálně. Děti si budou upravovat plynulost a tempo řeči artikulaci i správné vyvození písmen. Poruchy výslovnosti budou procvičovány pomocí moderních technik. Budeme rovněž procvičovat hrubou i jemnou motoriku, oromotoriku. Budeme rozvíjet fonematický sluch i dynamiku řeči.

Naše nabídka kroužků:


Klavír pro nejmenší

PO 16:00-16:30

Skupinová výuka hry na klavír pro děti od 5 let

Klavír pro školáky

Po od 13 do 13:50

nebo 15:00-15:50

Skupinová výuka hry na klavír.

Dramatický a recitační kroužek

ČT od 14:10 do 15:00

Angličtina pro školáky

ČT 17:00-17:50

S rodilým mluvčím si děti prohloubí své znalosti .

Angličtina 1-3 třída začátečníci

PO: 15:00-15:50

Chcete být ve škole bez problémů?


Francouzskou kavárnu

Setkávání mezi žáky a povinná konverzace ve francouzštině

od září 2019 

Přihlásit se můžete během celého roku POZOR!!! místa jsou však OMEZENA

Chcete se objednat?

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováváním a ochranou vašich osobních údajů.