Doženeme co je třeba:-)

Zopakujeme předešlý ročník a připravíme děti zpátky do školy. 

Termín 23-28 srpen 2021

Stále ještě hravou formou a v letním duchu si zahrajeme na doučko.

Do programu je zařazeno Čj,M,Pr,HV,TV aneb:čtení, psaní, počítání, prvouka, tělocvik a hudební výchova. 

Projedeme učivo vašeho minulého ročníku tak aby děti vstoupily do školy připraveny. V minulém školním roce to nebylo s výukou příliš horké a i část z toho mohly děti zapomenout že?

Prvouku se budeme učit venku v panské zahradě a i kytaru si můžeme vzít ven a zpívat. Také budeme pořádat pikniky a soutěže nejen vědomostní ale i sportovní.

Na oběd se budeme vždy těšit do restaurace Felicita kde nám, jako každý rok připravují dětská meníčka která mají úspěch i u nejedlíků.

V ceně tábora jsou zahrnuty veškeré materiály, učebnice sešity, svačiny, pitný režim a oběd. 

Cena tábora je  3 490,-Kč 

Režim den

Děti budou rozřazeny do skupin dle věku a probíraného učiva.

8:00-8:30 - příchod dětí - spontánní hra

8:30-9:15  - ČJ - opakování písmen, technika a nácvik čtení, samotné čtení 

9:15-9:30 přestávka

9:30-10:15 Matematika- počítání dle školních tříd, opakování učiva předešlého ročníku. Venku potom počítáme všechno co vidíme.

10:15-10:45 - hygiena, dopolední svačinka, hygiena 

10:45-11:30 - psaní, nácvik písma, opisování diktáty, 

11:30-12:00 - hygiena a přesun na oběd do restaurace Felicita

12:00-13:00 - oběd

13:00-14:45 - Prvouka venku, probereme přírodu, vesmír a s ním spojený koloběh života,  zvířata, Probereme hudební nástroje a poslechneme si jak zní. Povíme si něco málo (vzhledem k věku) z dějin hudby a podíváme se i na hudební teorii.

14:45-15:00 přesun do třídy hygiena 

15:00-15:15 svačina 

15:15-16:00 ČJ větná skladba, poslech a rozbor básniček a rytmizace a rytmus čtení a správné nadchování při čtení.

16:00-17:00  Práce ve skupině, zpěv hra na hudební nástroj.  Nebo cvičení tělesné, protahování a  povídání o fyziognomii lidského těla.

 Průběžně rozchod dětí a předávání zákonným zástupcům.

 

Těšíme se na vás:-)