Artikulační atelier

Každou středu 13-30-14:15 hodin

Pojďme se společně bavit, šklebit a posilovat mimické svaly.

 Pojďme společně posilovat hrubou i jemnou motoriku.

 Budeme také pracovat s grafomotorickými listy. 

Pojďme rozhýbat pusinky a naučit se správně dýchat. 

Pojďme udělat vše prosto aby se nám dobře mluvilo.

Posilující cvičení , hry a zábavné říkanky, dechová cvičení a další pomocné cviky pro naše pusinky. Kroužek je veden odborným a zábavným způsobem naší pedagožkou  Mgr.Terezou Bortlovou