Povídálek

Díky vynikající metodice, jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová a cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem. Věnujeme se i motorice a grafomotorice. Kroužek může vhodně doplnit individuální logopedickou péči, v žádném případě ji však nenahrazuje.

Je třeba dětem pomoci v jejich snaze správně mluvit a nic nepodcenit. Hlas a řeč lidem otvírají cesty aniž bychom si to uvědomovali. Představte si kolik povolání by jste nemohli vykonávat s vadou řeči a to už nemluvím o jizvách na srdci která vám to způsobí do doby než rezignujete a naučíte se s vadou řeči žít. A odprostit se od okolních reakcí.

objednejte se telefonicky na :731 525 508 

skupina  do 8 dětí