Povídálek

POVÍDÁLEK bude od 7/2 8018  každou středu od 16:45 do 17:45 v prostorách Brandýského MATÝSKU ulice Riegrova

objednejte se telefonicky na :731 525 508  nebo přes tlačítko níže. 

Díky vynikající metodice, jsou děti pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová a cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem. Věnujeme se i motorice a grafomotorice. Kroužek může vhodně doplnit individuální logopedickou péči, v žádném případě ji však nenahrazuje.

skupina dětí 3 až 5 let skupina do 8 dětí

skupina dětí  5 až 7 let skupina do 8 dětí