NJ pro školáky skupina

Každý čtvrtek Od 17:00 hodin se budeme setkávat při hodinách Německého jazyka. 

Děti si osvojí německou výslovnost i gramatiku. V hodinách budeme na sebe nejenom mluvit a poslouchat ale i hrát různé kvízy, říkanky ale také třeba sledovat situační scénky nebo hrát hry. Rozumět, mluvit, číst a psát je cílem vyučování.

Přesto však chceme aby to děti bavilo aby byli motivované do další práce a aby se snažili cizímu jazyku věnovat i doma. Posloucháním písní, sledováním filmů a učením.

Lektorka i přes skupinovou práci přistupuje k dětem individuálně a s úctou a respektem ke každému dítěti. Jsme toho názoru že  v přátelském a pohodovém prostředí  se dítě cítí  příjemně a lépe ukládá nabyté vědomosti. Vyučujeme příkladem a pochvalou.

Těšíme se na vás.

Mgr. Petra Fialová lektorka 

Kdo vás bude učit?

Naše úžasná lektorka Mgr. Petra Fialová která je energická veselá a příjemná žena která nezkazí žádnou legraci.

Petra pocházím z malého města Přibyslav na Vysočině. Už 20 let žije v Brandýse nad Labem. Vystudovala  na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně germanistiku a geografii. Po ukončení studia  se věnovala prohloubení svých znalostí angličtiny a a výuce češtiny pro cizince.

Má mnohaleté zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V Kroužku vyučuje Němčinu děti i dospělé a angličtinu pro děti.

Mezi její největší koníčky patří vedle jazyků také turistika, příroda, pečení.

1) Vedle angličtiny a francouzštiny nejdůležitější dorozumívací jazyk v Evropě (domluvíte se v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Lichtenštejnsku a problém nebudete mít ani na severu Itálie)

2) Německy hovořící sousedé hned ze dvou stran. V České republice se zkrátka s německy mluvícími (zejména Němci a Rakušany) hojně setkáváme a budeme setkávat.

3) Otevřete si cestu k dalším pracovním příležitostem. Na českém trhu působí velké množství buď přímo německých/rakouských firem nebo nadnárodních společností s německy mluvícím vedením, ve kterých se vám znalost řeči bude zatraceně hodit.

4) Průvodcování/cestovní ruch. Přemýšlíte o práci průvodce? Pak se pro vás zejména v Praze znalost němčiny (vedle angličtiny) stane nezbytností.

5) Literatura. V němčině se každoročně vydává mnohonásobně víc světových titulů, než kolik jich je přeloženo do češtiny. Schopností číst v německém jazyce si tedy značně rozšíříte obzory.

6) Studijní a pracovní pobyty. Německo umožňuje v hojné míře českým studentům v Německu studovat a pracovat.

7) Alpy. Pokud rádi lyžujete, určitě víte, jak to vypadá v rakouských nebo švýcarských Alpách. Nebylo by hezké se tam s lidmi bez problému dorozumět?

8) Jazyková podobnost s češtinou. Oproti jiným národům máme tu výhodu, že je pro nás němčina jednodušší a absorbujeme jí o něco přirozeněji. Za staletí společné minulosti jsme si totiž vytvořili množství stejných nebo podobných výrazů.

9) Jazyková podobnost s angličtinou. I když se vám tomu možná nechce věřit, angličtina a němčina si jsou v ledasčem podobné.

10) Němčina je jazykem vědy. Každá 10.odborná kniha na světě je vytištěna německy.