Loona dance pro  dívky 9-14 let.

Vzhledem k tomu že se jedná o prožitkový tanec a jednotlivé lekce je třeba vstřebat a nechat usadit v těle, budou se lekce konat 1x za 14 dní aby měli dívky čas na zvědomnění naučeného a prožitého tématu začínáme ve středu 5.10.2022 v 17:00 do 18:30 hodin.

Záměr taneční výchovy


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci.
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Je unikátní prožitkový taneční koncept vycházející z mateřského konceptu Loona Dance pro dospělé ženy.

V čem je jeho jedinečnost?

 • Taneční koncept má 3 části. Věkově rozdělené na dívky 9 - 10 let, dívky 11 - 12 let, dívky 13 -14 let. Poslední 4 modul věk dívek 15 - 17 let je v přípravě.
 • Zabývá se 4 ženskými archetypy - Panna, Matka, Čarodějka a Vědma a také cykličností roku (jaro, léto, podzim, zima) formou tanečních her, lekce jsou doplněné o relaxace, kreslení, různá tvoření a sdílení s "přednáškou" např. o těle, hormonech, emocích i sexualitě, sebe péči nebo přírodních zákonitostech...
 • Obsahuje taneční prvky a hry z Loona Dance, prvky orientálního, afrického tance, prožitkový tanec a pohybové/dramatické hry.

Provází hravě a laskavě neboť připravuje postupně dívku na její velkou změnu, proměnu dívky v malou ženu - na její první menarché nebo již probíhající menstruací.

.
Vzhledem k tomu, že změna chování - postup k větší soudružnosti a dívčímu přátelství a podpoře vzrůstal, pokračovala v kultivaci této metodiky. Poznatky z této praxe vedly k akreditaci studia LDD a vzniku ročního výcviku lektorek konceptu Loona Dance Dívky pro ženy z veřejnosti a pedagožky.

Jedním z cílů LDD je přinést další rozměr vzdělávání dětí, jde zejména o oblast vztahů, komunikace, pochopení sebe a svého místa ve společnosti, své jedinečnosti.

Emoce, vztahy, partnerství, intenzivní a dlouhodobý rozvoj ženství již na té nejmenší a nejdůležitější úrovni - to vše je citlivě rozděleno do různých věkových kategorií odpovídající vývojovým potřebám dívek.

LDD nachází významné uplatnění jak ve veřejných kulturních prostorech pro děti, tak především v rámci mimoškolních aktivit, také v oblasti primární prevence dívek. Jde o podporující a ucelený koncept, jež vhodně zapadá do našeho prostředí.


Benefity pro dívky

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuálně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - roste vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

Naše Lektorka je Gabriela Borská

Gabi je jednou z osmi pilotních lektorek Loona Dance pro dívky. Je to program který se teprve bude uvádět do praxe.  Přes deset let byla lektorkou v Loona dance akademy, kde prováděla ženy tancem k moudrosti jejich těla. Jsme moc rády že bude Gabi pracovat v našem teamu a že se bude věnovat v Kroužku dívkám v jejich tak citlivém věku a bude je provádět na jejich cestě k ženství a ženskému tělu.