Kreslení a malování pro dospělé

Pátky 18:00-19:00

Kroužek který rozvíjí zájem o výtvarné umění a směřuje k jeho pochopení. Povedeme vás k porozumění základním pojmům z oblasti výtvarného umění. Seznamujete se zákonitostmi při používání různých výtvarných technik Učíte se chápat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky.

Rozvíjíte tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity.


Hlavní myšlenkou společných hodin je vytvořit kreativní prostředí, kde si můžete vyzkoušet různé oblasti výtvarného umění.

 Zároveň se nemusíme držet osnov  a proto klademe důraz na osobní přístup a rozvoj jednotlivců v oblastech, o které projeví největší zájem. Díky velkému rozptylu zkušeností se tedy každý sáhne na základní techniky kresby až po moderní grafické práce a design. Kreslit se může naučit opravdu každý, uvidíte. :)

Martin Götzl


Aktuálně vyučuje výtvarnou výchovu na Gymnáziu v Čelákovicích, kde z ní i maturoval. Má zkušenost i s osobami, které mají zvláštní potřeby a to díky studiu na VOŠ obor sociální práce se zaměřením na psychologii.

V minulosti  vedl fotokroužek v MDDM Čelákovice (Využití moderních technologií pro úpravu fotografii).

V tuto chvíli je jeho hlavním zaměstnáním video tvorba pro televize a výroba vizuálních podkladů pro televizní vysílání a režie pořadů.