Kresba, malba pro dospělé

Kroužek který rozvíjí zájem o výtvarné umění a směřuje k jeho pochopení. Přizpůsobeno věku dítěte samozřejmě. Vedeme děti k porozumění základním pojmům z oblasti výtvarného umění. Seznamujeme se zákonitostmi při používání různých výtvarných technik Učíme se chápat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky.

Rozvíjíme tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity.