Klavír pro školáky

Kroužek děti rozvine hned v několika směrech, ať už se budou chtít věnovat hře na klavír profesionálně nebo se stane jejich oblíbeným zájmem. Výuku vždy přizpůsobujeme podle individuálních potřeb a pokroků během kroužku a také respektujeme osobitý projev muzikality a snažíme se posilovat sebedůvěru každého žáka.

Žáček se určitě nemusí bát, že by neporozuměl hudební teorii - její zákonitosti se během učení objevují a ověřují se právě na klaviatuře. Hudební nauku vyučujeme přímo u nástroje v hodinách praktické hry. 

Děti při výuce poznají pestrou škálu stylů a žánrů a je také možné výuku zaměřit např. na folk a country, rock, lidové písně nebo písně z pohádek. Žáci do hodin přicházet s vlastními nápady a nebo návrhy na skladby nebo písničky. Chceme v dětech vzbudit lásku k hudbě a nástroji. Dítě s přirozeným talentem a pílí a láskou k hudbě se může stát profesionálem. Pro všech však chceme, aby se klavír stal jejich životní láskou a hudba jim v životě přinášela radost a uspokojení.

Kdo vás bude učit?

Monika Votrubcová 

Lektorka hry na akordeon a klávesy

Vystudovala konzervatoř v Pardubicích a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (aprobace: český jazyk - hudební výchova). Vyučuje na Základní umělecké škole v Brandýse nad Labem hudební nauky a hru na akordeon a elektronické klávesy, má 11 let praxe.

Paní učitelka je velice milá a u dětí velmi oblíbená. Její klidný přístup a profesionální vyučování dětem velmi vyhovuje a cítí se s ní pohodlně, proto mají