Hudební atelier s Terezkou 

Hudební kurzy pro děti ve věku 2-3 let mrnôusci

Každé pondělí od 9:00 do 9:45

Skupinka pro mrňousky je zaměřena na děti od 2 let.

Hravou formou se naučíme básničky, říkadla, zpívat písničky a také je doprovázet na různé hudební nástroje.

Lekce probíhají v malé skupince v doprovodu jednoho z rodičů, který je během kurzu dítěti průvodcem.

Jednotlivé lekce na sebe tematicky navazují a jsou doplněny tancem, pohybovými hrami, poslechem skladeb a na závěr společným tvořením. Kromě notového materiálu dostanete vždy také nahrávky všech písní v MP3 pro jednodušší zapamatování textů a melodií. V hudebním ateliéru se naučíme rozpoznávat barvy, tvary, zvířátka, roční období, naše tělo i hudební svět.

Mgr. Terezy Bortlové.

Tereza vystudovala klasický sólový zpěv a hudební výchovu na konzervatoři v Kroměříži a Pedagogické fakultě v Hradci Králové. V nynější době vyučuje sólový zpěv v ZUŠ v Brandýse nad Labem a kromě své pedagogické činnosti stále aktivně zpívá v divadle i koncertně a vede různé hudební kroužky pro děti od 2 let. Je maminkou malé holčičky, která je v mnohém její velkou inspirací.

PONDĚLKY od 10:00 do 11:30

ČTVRTKY od 16:00-17:30 

Cena za lekci 220,- Kč

 Lekce je nutno zaplatit předem, a doklad přinést na lekci. Lekce lze zakupovat hromadně min po 5 lekcích

U maminek i dětí, velice oblíbené hudební kurzy 

pro děti ve věku 3-6 let školkáčci


Tento kurz určený pro školkáčky je zaměřen především na zpěv spojený s pohybem, hudebními hrami a tancem. 

V naší hudební dílně se děti naučí básničky a říkadla, zpívat nové písničky a také je doprovázet na různé hudební nástroje.

Kromě notového materiálu dostanete vždy také nahrávky všech písní v MP3 pro jednodušší zapamatování textů a melodií. 

Mimo jiné se každý týden s dětmi ocitneme v jiné zemi, kterou poznáme všemi smysly a jako suvenýr si z každé lekce děti odnesou výrobek na dané téma. Lekce probíhají v malém kolektivu pod vedením zkušené lektorky

 Mgr. Terezy Bortlové.

Pro informace o kurzu volejte přímo lektorce Tel: 739 311 771

Hudba hraje klíčovou roli při propojování nervových sítí v mozku dítěte a její poslech v dětství výrazně ovlivňuje strukturu mozku. Děti, u kterých se již v raném věku prohlubuje smysl pro rytmus umí lépe číst i mluvit a rozvíjí se jejich logické myšlení. Navíc hudba dokáže děti zrelaxovat a uvést je do vnímavého stavu, má schopnost zvýšit jejich sebedůvěru a sebeúctu. Kolektivní výuka je naučí spolupracovat a vzájemně si pomáhat.