Co dokáže náš hlas?

Lidský hlas

Lidský hlas, jeho charakteristické vlastnosti, výška a barva tvoří nedílnou součást osobnosti každého člověka. Přesto je hlas obvykle vnímán jako něco samozřejmého, přirozeného, nad čím lidé nepřemýšlejí. Až ve chvíli hlasové poruchy si uvědomujeme, jak je hlas důležitý a jak moc porucha hlasu snižuje kvalitu života. Bez hlasu nelze  komunikovat s ostatními lidmi, nelze rozmlouvat o radostech a starostech běžného života, nelze vykonávat některá zajímavá povolání.

Terapie hlasových poruch vychází z pochopení způsobu tvoření hlasu

Kdy je třeba hlasu terapie?

  1. Neobejdete se bez hlasu ve své profesi? 
  2. Je váš hlas často namáhán a cítíte hlasovou únavu?
  3. Dochází u vás k chrapotu a někdy i ztrátě hlasu?
  4. Cítíte sucho a pálení na hlasivkách?


Je načase se začít o svůj hlas starat !

Základní postupy hlasové terapie.

K základním postupům hlasové terapie patří dechová,rezonanční a artikulační cvičení.Hlasovou terapii začínáme cvičením nádechu pomocí bráničního svalu a cvičením zapojení brániční opory. Teprve potom zařazujeme cvičení rezonanční.Při rezonančních cvičeních vždy dbáme  na dodržení správných nacvičených dechových stereotypů. Až nakonec zařadíme cvičení artikulační s tím,že pro kvalitní tvoření hlasu je nezbytná aktivní artikulace. Důraz klademe na slovo  aktivní . Aktivita artikulace usnadňuje nácvik znělého hlasu.

Při cvičeních dbáme na používání hlasu ve správné poloze. Správná hlasová poloha je u každého jedince jiná a závisí na druhu hlasu. Správnou mluvní polohu můžeme nalézt při fiziologických projevech, například při kašli. Zvuk spontánního kašlání odpovídá poloze přirozeného mluvního hlasu.Hlasová terapie zahrnuje:

Platí pro individuální i skupinové terapie

Zjištění příčiny hlasové únavy nebo poruchy

S klientem hovořím o jeho životě práci a možných příčinách.

Volba způsobu léčby

Vysvětlím klientovi co se s jeho hlasem děle a doporučím léčbu, eventuálně prevenci únavy a poškození hlasu

Terapeutická cvičení

Nastává samotná léčba kdy se učíme správným způsobem používat celý náš mluvní a pěvecký aparát. Pokud jste po operaci, úrazu či chemoterapiích, budete se učit mluvit jiným způsobem než tomu bylo doposud.

Náprava hlasu a rezonanční terapie


Hlasová terapie

Pokud hlas potřebujete ke své práci, pokud chcete předejít hlasové únavě nebo dokonce máte pocit že si hlas neustálým mluvením poškozujete. Pokud jste profesionální či amatérští zpěváci. Pokud jste po nemoci avšak chrapotu se ne a ne zbavit. Pokud máte hlas slabí a potřebuje jej posílit.

Pokud jste po úrazu, operaci či chemoterapiích, je nutno se naučit používat celý mluvní aparát jiným způsobem tak, aby mluvenému hlasu bylo co nejlépe rozumět a byl co nejvíce slyšet.

Rezonanční terapie

Rezonanční terapie je způsob používání vlastní hlasové frekvence k uvolnění fyzickému i psychickému. Naučíte se uvolnit naladit se se na určitou hlasovou frekvenci a díky ní si doplníte energii. Dle stupně frekvence se otevírají čakry a my si tak vyrovnáváme životní energii.  Jde o souhrn frekvenčních cvičení při kterých se v mozku uvolňují endorfiny. Endorfin bývá také nazýván jako hormon štěstí, protože se uvolňuje do mozku a způsobuje dobrou náladu, pocity štěstí a tlumí bolest. 

S čím vám pomůže rezonanční terapie?


Zbavíte se únavy a vyčerpání

Pokud ze sebe potřebujete dostat jisté životní pasáže a mít kam načerpat novou energii

Vyřešíte lépe partnerské vztahy

Řešíte problémy ve vztazích s partnerem, v rodině nebo v práci?

Čekají vás důležitá rozhodnutí?

Nevíte kudy dál a cítíte že musíte udělat změnu?

Objednejte se

Vyplňte všechny potřebné údaje a já vám posléze zašlu bližší informace.