Francouzština pro nejmenší

Dětští psychologové se shodují, že nejlepší a nejefektivnější čas, kdy začít s výukou jazyků u dětí, je již od narození. Dlouhodobé studie amerických vědců, kteří zkoumají lidský mozek, dokázaly, že učení se cizí řeči v raném věku je úspěšné. Do sedmi let jsou všechny vjemy související s jazykem ukládány do stejné oblasti mozku. Později se pro každou cizí řeč vytváří jiná síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi jednotlivými sítěmi.

Nejmenší děti v kurzech nevnímají učení jako drilování, nemají pocit, že musí dělat něco, co nechtějí. Ony si myslí (a v podstatě to tak je), že si hrají. Jen u toho mluví francouzsky. Nejmenším dětem pramálo záleží na tom, jestli na ně někdo mluví česky, francouzsky či japonsky. Ony se prostě baví. A když jim řeknete, že tohle je učení, že takto se učí i velké děti ve škole, za žádnou cenu jim to požitek z učení nezkazí a nechuť do školy nepřidá. Ba naopak. Do budoucna v nich budou slova "učit se" a "škola" evokovat něco příjemného. Něco, kde byla legrace. Kde měly kamarády. A kde na sebe byly pyšné...