Flétny

Zobcová flétna

Už v mateřské školce je možné začít s hrou na zobcovou flétnu. Jedná se tedy o jeden z prvních hudebních nástrojů, s kterým se děti setkají. Dětské flétny jsou speciálně upraveny tak, aby se dětem snadněji držely. Jsou menší, mají pouze 5 otvorů, a pro menší děti je tak snazší udržet je.

V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci a děti jsou vedeny ke správnému a zdravému dýchání. Zároveň je tak podporován rozvoj komunikačních, řečových i jemných motorických schopností dětí předškolního věku.

Každá lekce je vedena tak, aby se během ní prostřídala cvičení zdravého dýchání, rytmická cvičení, zpěv písní, prstová a motorická cvičení s flétničkou směřující k ovládnutí nástroje. 

Děti se postupně seznámí s rodinou zobcových i dalších fléten, poznají, k čemu je metronom i další hudební pomůcky. Dle schopností a věku dětí směřujeme k technickému ovládnutí nástroje tak, aby si děti byly schopné koncem roku zahrát jednoduchou písničku (v rozsahu kvinty) a zvládnout základní pojmy hudební teorie.

Flétničky 

vyučovací hodina 50 minut skupina do 8 dětí

200,- Kč

Šárka Morawiecová

Lektorka zobcové a příčné flétny.

Šárka je maminkou 2 dětí. Vystudovala SOŠ se zdravotním zaměřením. Od 7 let navštěvovala hudební školu, kde se věnovala hře na příčnou flétnu, sólovému a komornímu zpěvu a dramatickému oboru. Zpěvem a recitací po několik let úspěšně obsazovala 1. místa v okresních i celonárodních soutěžích. Toto vše s láskou předává a těší se na společné radovánky nejen se svými dětmi. Mezi její záliby patří sport, ke kterému má odmalička blízko.