Logopedický příměstský tabor 2020

U nás můžete platit poukázkami i kartou BENEFIT PLUS nebo vašemu zaměstnavateli tábor nafakturujeme, nebo jen jeho část.

Během týdenního pobytu v rámci táborového programu děti cvičí své komunikativní dovednosti.


Pod odborným vedením provádí dechová, hlasová a artikulační cvičení vedená zajímavou formou. Budeme pracovat kolektivně i individuálně. Děti si budou upravovat plynulost a tempo řeči artikulaci i správné vyvození písmen. Poruchy výslovnosti budou procvičovány pomocí moderních technik. Budeme rovněž procvičovat hrubou i jemnou motoriku, oromotoriku. Budeme rozvíjet fonematický sluch i dynamiku řeči.

Program zahrnuje 

-logopedická terapie individuální

-logopedická terapie skupinová

-motorika mluvidel

- dechová cvičení

- artikulační cvičení

- jemná a hrubá motorika

- grafomotorika a oromotorika

- rozvoj slovní zásoby a tvorba vět

- gramatická skladba věty

- rozvoj fonematického sluchu

- rytmizace, analýza a syntéza slov

- dramatizace pohádek

- říkanky písničky a pohybové hry


Režim dne

8:00-8:30 příchod dětí - spontánní hra

8:30-9:30 poslech logo-pohádek, grafomotorika, oromotorika, vyvazování písmen. 

9:30-10:00 hygiena, dopolední svačinka, hygiena

10:00-11:00 probíhá individuální logopedická péče (každé pondělí rozřazení do skupin dle poruch řeči) dále každé dítě 10 minut individuální péče, ostatní děti skupinová práce, didaktické hry procvičování oromotoriky, grafomotoriky, procvičování jemné motoriky (a ostatní prvky výuky, dle programu)

11:00-11:30 příprava na oběd, hygiena a odchod do restaurace, Felicita kde jsou pro nás připravena dětská jídla.

11.30-12:00 oběd ( jídelní lístek na týden, dostanou rodiče při nástupu dítěte na tábor)

12:00-13:30 na hřišti v panské zahradě budeme procvičovat hrubou motoriku, práce s míčem, skákání na jedné noze i přes švihadlo. Budeme skákat panáka i gumu. Soutěžní hry na procvičování celkové koordinace těla.

13:30-14:00 přesun do učebny kroužku, hygiena

14:00-15:30  mladší děti klidový režim na lehátku a poslech logopedických pohádek.

Starší děti pokračují v práci dle programu, skupinová i individuální práce.

15:30-16:00 svačina

16:00-17:00 odpolední práce ve skupinách a vyzvedávání dětí

Organizace tábora

Na příměstské logopedické tábory jsme letos vybraly 3 termíny. Tábor trvá vždy od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin.

Maximální počet dětí ve skupině je 20 na 3 lektorky

Medikace, alergie a diagnózy hlaste prosím předem, nejlépe vyplňte do přihlašovacího formuláře.

Děti rozdělíme na výuky do 2 skupin a třetí dospělí bude pracovat s dětmi individuálně.

Na konci každého turnusu dostanou rodiče výstupní dokumentaci, kde uvidí část z vykonané práce, pracovní a grafomotorické listy a shrnutí toho co se dítě během tábora naučilo. 

Dále procvičovací materiály na doma a doporučení následující péče, nebo ukončení výuky. ( platí pro děti s bezchybnou výslovností a vyvázáním a používáním písmen až po R a Ř.)

U nás můžete platit přes BENEFIT PLUS

Nebo můžeme vašemu zaměstnavateli tábor vyfakturovat nebo jen jeho část.