Dopolední i celodenní  vyučovací program ve francouzštině

Francouzský klubík

Francouzský klubík je pro děti předškolního věku od 3 - 6 let

Zajišťuje celodenní péči o Vaše dítě s plnohodnotným výchovně vzdělávacím hravým a inovativním předškolním programem, vedeným celé dopoledne ve francouzském jazyce. Klubík je založený na principu učení hrou. Děti se učí a zdokonalují v dalším jazyce přirozeným způsobem, hrou a aktivitami v bezpečném a přívětivém domácím prostředí. Klubík nabízí výuku  od pondělí do pátku od 8:00 - 12.00 hodin a každé úterý od 8:00-17:00. rodiče si mohou zvolit dny dle vlastního uvážení.

každé úterý je možná celodenní docházka od 8 do 17:00 hodin 


   

Harmonogram

8:00-08:15 Příchod do školky, volná hra ve třídě, pohádky.

9:00-09:30 Ranní kruh - témata dle vzdělávacího programu

9:30-10:00 Hygiena před svačinou, svačina

10:00-10:30 Výchovně vzdělávací činnost, hry, tvůrčí a hudební činnosti

10:30-11:30 Hry na zahradě, za nepříznivého počasí na terase.

11:30-12:00 Hygiena, volná hra ve třídě a očekávání příchodu rodičů

Každá maminka si svačinu pro své dítě do klubíku přinese, pitný režim je zajištěn.