Akordeon

Hodiny budou probíhat vždy v pondělí od 16:00 do 16:50hodin Lekce trvá 50 minut a stojí 250,-Kč

Kroužek je určen dětem , které se chtějí naučit hru na akordeon nebo v něm zdokonalit. V závislosti na hráčské úrovni se budeme věnovat získání či rozvinutí technických dovedností (měchová a prstová technika, etc.), interpretaci, čtení z not i hraní podle sluchu.

Stylové zaměření bude záležet na individuálních požadavcích žáka. Samozřejmostí je tradiční lidový repertoár všech možných zemí.


Monika Votrubcová

Lektorka hry na akordeon a klávesy

Vystudovala konzervatoř v Pardubicích a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (aprobace: český jazyk - hudební výchova). Vyučuje na Základní umělecké škole v Brandýse nad Labem hudební nauky a hru na akordeon a elektronické klávesy, má 11 let praxe.